Zoeken in de titels op deze website:

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B+B Vakmedianet is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan B+B Vakmedianet. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van B+B Vakmedianet. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar klantenservice@vakmedianet.nl.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door B+B Vakmedianet is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van B+B Vakmedianet die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van B+B Vakmedianet wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van B+B Vakmedianet die op deze site van toepassing zijn.

© B+B Vakmedianet